Onze visie

Onze visie:

‘de transformatie van organisaties met individueel werkende professionals naar professionele netwerkorganisaties, is onontkoombaar’.

De visie van ez2xs is ontleend aan de gedachte dat professionele organisaties en hun professionals steeds meer zullen moeten samenwerken om toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden.

Aan de visie van ez2xs liggen de volgende gedachten ten grondslag

  • Binnen professionele organisaties is toegang voor de professionals tot elkaars informatie essentieel
  • Professionele organisaties zullen steeds meer informatie moeten delen over de grenzen van hun eigen organisatie
  • Professionele organisaties zullen transformeren naar netwerkorganisaties of zullen hun hun concurrentiepositie verliezen
  • In netwerkorganisaties is de toegankelijkheid van informatie over de grenzen van de eigen organisatie essentieel
  • Netwerkorganisaties willen altijd en overal toegang tot hun informatie- en communicatieplatform
  • Een dergelijk informatie- en communicatieplatform maakt gebruik van ‘gedistribueerde opslag en verwerking’ van gegevens
  • Cliënten zullen in toenemende mate eisen van professionele organisaties dat zij inzicht geven in de wijze waarop zij werken
  • Uiteindelijk zullen cliënten het gehele proces en de hierbij gebruikte informatie stap voor stap willen (kunnen) volgen