Stichting Waarborg Continuïteit Dienstverlening ez2xs

stichting

De Stichting Waarborg Continuïteit Dienstverlening ez2xs waarborgt de continuïteit van de dienstverlening voor de bij de Stichting aangesloten cliënten. Door de Stichting kunnen deze cliënten van ez2xs ook bij onverhoopte discontinuïteit van ez2xs BV beschikken over hun gegevens en de volledige en ongestoorde functionaliteit  van de ez2xs-software.

De Stichting beschikt hiervoor onder andere over eigen (back-up) servers. In het bestuur hebben directieleden van bij de Stichting aangesloten cliënten zitting.